Tag Archives: rosenie skiel

Ako vlastne k samotnej kondenzácii vodných pár dochádza? Normálny vzduch zvyčajne obsahuje vodné pary. Keď je tento vzduch ochladzovaný, rastie jeho relatívna vlhkosť pri zachovaní množstva v ňom obsiahnutej vody. Množstvo vodných pár, ktoré je vzduch schopný vstrebať je ale obmedzené. Keď je táto absorpčná schopnosť prekročená, vylučujú sa vodné kondenzáty.