Ako vlastne k samotnej kondenzácii vodných pár dochádza?

Normálny vzduch zvyčajne obsahuje vodné pary. Keď je tento vzduch ochladzovaný, rastie jeho relatívna vlhkosť pri zachovaní množstva v ňom obsiahnutej vody. Množstvo vodných pár, ktoré je vzduch schopný vstrebať je ale obmedzené. Keď je táto absorpčná schopnosť prekročená, vylučujú sa vodné kondenzáty. Ide o miesta rozhraničujúce priestory s rôznymi teplotami (vonkajšie a vnútorné), v našom prípade plocha tabule izolačného dvojskla alebo trojskla.

K oroseniu vnútornej tabule izolačného dvojskla/trojskla dôjde v nasledujúcich prípadoch:

  • teplý vzduch sa náhle ochladí na studenej vnútornej ploche tabule izolačného dvojskla – trojskla (ako je známe, studený vzduch má horšiu schopnosť absorbovať vodnú paru ako teplý vzduch),
  • náhle zvýšenie koncentrácie relatívnej vlhkosti v miestnosti (tento výskyt kondenzátu sa prejavuje hlavne v kuchyniach, spálňach a kúpeľniach).
  • K vzniku vody na spodnom dieli ráme môže dôjsť pri priamom nárazovom daždi – nejedná sa o vadu okna.

Konštrukcia okenných rámov aj krídel zaisťujú bezproblémový odvod takejto vody a za pomoci otvorov umiestnených z vonkajšej strany rámu (sú kryty okapničky) umožňujúce rýchle odparenie vody a akejkoľvek zvyškovej vlhkosti.

Príčiny vzniku kondenzácie

Nedostatočné vetranie, alebo nedostatočná tepelná izolácia vonkajších stien. Nedostatky ovplyvnené konštrukciou stavby (studené mosty). Falošné kúrenie, nevhodné umiestnenie (neumiestnenie pod oknom). Neodborné užívanie, zle prerušované vykurovanie. Nedostatočná cirkulácia vzduchu. Ak je vonku veľmi chladný a zároveň vlhký vzduch, dochádza na vonkajších tabuliach okien ku kondenzácii vody. V našich zemepisných šírkach je to veľmi často na jeseň a na jar. Zahmlenie funkciu ani kvalitu okien nijako neovplyvňuje. Naopak dokazuje, že stavba je naozaj dobre izolovaná.

Riešenie príčin vzniku kondenzácie

Odporúčaná vlhkosť v obytnej miestnosti by nemala presiahnuť 50% a vnútorná teplota 20 – 21 ° C.
Časté, krátkodobé vetranie, kedy nedôjde k prechladnutiu stien a nábytku v miestnosti.
Vhodnou pomôckou, ktorá môže včas informovať o aktuálnej vlhkosti je hygrometer („vlhkomer“). Kondenzácia väčšieho množstva vlhkosti potom nie je dôvodom k reklamácii či nastaveniu okien, ale iba ukazovateľom, že mikroklimatický režim v miestnosti nie je v poriadku.

Činiteľ Druh aktivity Vlhkosť
Človek Mierna aktivita 30 – 60 g/h
Stredne ťažká práca 120 – 200 g/h
Ťažká práca 200 – 300 g/h
Kúpeľňa Vaňový kúpeľ cca 700 g/h
Sprchovanie cca 2600 g/h
Kuchyňa Varné a pracovné postupy 600 – 1500 g/h
Denný priemer 100 g/h
Izbové kvety (napr. fialky) 5 – 10 g/h
Kvety v kvetináči (napr. papraď) 7 – 15 g/h
Stredne veľký gumovník 10 – 20 g/h
Vodné rastliny (napr. lekno) 6 – 8 g/h
Voľná vodná plocha cca 40 g/m2h
Mladé stromčeky (2 – 3m) 2 – 4 kg/h
Dospelé stromy (25m) 2 – 3 m2h
Prádlo Odstredené 50 – 200 g/h
Mokré 150 – 200 g/h